[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 


  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
เหล็กเสริมคอนกรีต

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2551


เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเสริมคอนกรีต  หมายถึง  เหล็กเส้นกลมธรรมดาหรือเหล็กข้ออ้อย  เหล็กเสริมคอนกรีตนี้ต้องเป็นเหล็กที่มีขนาดโตเสมอต้นเสมอปลาย มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าที่คิดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กซึ่งกำหนดไว้ในแบบ เป็นเหล็กใหม่ผิวสะอาดปราศจากสนิม หรือน้ำมัน ไม่มีรอยแตกร้าวและมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งขนาด ทั้งน้ำหนัก และคุณสมบัติอื่นๆปริมาณและขนาดทั้งหมดของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบโครงสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเหล็กเสริมตามตำแหน่ง ปริมาณ ขนาด และคุณภาพให้ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบโดยเคร่งครัด

 การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต

*   จะต้องเก็บเหหล็กเสริมคอนกรีตไว้เหนือพื้นดินและต้องมีหลังคาป้องกันน้ำค้าง น้ำฝน และเก็บให้พ้นสิ่งสกปรก ดิน สี น้ำมัน ฯลฯ

 *   เหล็กเสริมคอนกรีตที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างจะต้องจัดกองเก็บแยกกองก่อนหลังที่นำเข้ามาตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อสามารถนำเหล็กที่เข้ามาก่อนไปใช้ก่อน โดยไม่ปะปนกับเหล็กเส้นซึ่งนำเข้ามาใหม่เข้าชม : 479


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      เหล็กเสริมคอนกรีต 28 / ส.ค. / 2551


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin

Modify by S.S.Computer   Email : support@panthongsteel.com

Powered by MAXSITE 1.10